ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την διευκόλυνση σας

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή μας, με την επωνυμία «Ιωάννης Δουκλιάς», εφεξής «η επιχείρηση», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Ερυθραίας αρ. 1, τηλ. 2105761645, e-mail doukliasgiannis@yahoo.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας www.douklias.gr, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας: Ιωάννης Δουκλιάς

E-mail: doukliasgiannis@yahoo.gr

Τηλέφωνο: +302105761645

 

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κ.ά., τα οποία προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «προσωπικά δεδομένα».

 

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε

 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Ενδεικτικά:

• Όνομα και Επώνυμο,

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail),

• Διεύθυνση, T.K., Περιοχή, Χώρα

• Αριθμό Κινητού ή/και Σταθερού Τηλεφώνου,

• Αριθμό Πιστωτικής Κάρτας

Επιπλέον, συλλέγουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, ποια προϊόντα προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list) κ.ά. Μπορείτε πάντα να επιλέγετε ποιες προσωπικές πληροφορίες επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένα από τα υποχρεωτικώς ζητούμενα στοιχεία, πιθανόν να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

 

Α. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για την ορθή δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Για τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), προσωπικός κωδικός (password) και προαιρετικά τηλέφωνο επικοινωνίας.

Β. Για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου κι εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως τα στοιχεία χρέωσης (όνομα και επώνυμο, χώρα, νομός, περιοχή, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο), προαιρετικά το κινητό τηλέφωνο, τον όροφο και τυχόν λοιπές σημειώσεις, πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (προαιρετικά) και τα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, επωνυμία), όπου είναι απαραίτητο. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Διαβιβάζονται, για παράδειγμα, σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών (τράπεζες).

Γ. Για την αποστολή newsletter (ενημερωτικού δελτίου-προσφορών). Kατόπιν δικής σας σχετικής συγκατάθεσης, για την αποστολή, μέσω e-mail, ενημερώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, newsletters, διαφημιστικού υλικού και λοιπών ανακοινώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας. Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή.

Δ. Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών. Προκειμένου, λοιπόν, να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών, υπάρχει η δυνατότητα της τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας προκειμένου αφενός εσείς να μπορείτε να υποβάλετε τυχόν ερωτήματα ή/και παρατηρήσεις και αφετέρου εμείς να μπορούμε να απαντάμε στις δικές σας απορίες ή αιτήματα.

 

5. Σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων και την εν γένει εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας

β) την προώθηση των προϊόντων μας μέσω της αποστολής, ανάλογα με την επιλογή σας και κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης, ενημερώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών και newsletter

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.

δ) τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με τα προϊόντα μας

ε) την εξυπηρέτηση πελατών

στ) την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και τρίτων. Για παράδειγμα, παρακολουθούμε τη δραστηριότητα περιήγησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να εντοπίσουμε έγκαιρα και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του λογαριασμού σας και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας.

 

6. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι νομικές βάσεις συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξής:

• Η εκτέλεση της σύμβασης: η χρήση των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

• Η συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς marketing (π.χ. για αποστολή newsletter) πραγματοποιείται μόνο κατόπιν δικής σας σχετικής συγκατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

• Η υποχρέωσή μας για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Το έννομο συμφέρον της επιχείρησης. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, έναντι των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων.

 

7. Κοινοποίηση σε Τρίτους

 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και αυστηρά και μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εταιρείες παροχής πιστοποιητικών κρυπτογράφησης SSL, πάροχοι πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας κατόπιν παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την εκτέλεση των παραγγελιών σας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους εάν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να:

• Συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, ή νομική υποχρέωση.

• Εφαρμόσουμε συμβάσεις, πολιτικές, συμφωνίες και/ή όρους παροχής υπηρεσιών.

• Προστατεύσουμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

• Προστατεύσουμε τους χρήστες ή το κοινό από βλάβες ή παράνομες δραστηριότητες

 

8. Ανήλικοι και παιδιά

 

Η επιχείρησή μας δεν παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

 

9. Χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

 

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια.

Αναλυτικότερα:

• Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς marketing (π.χ. προωθητικές ενέργειες, αποστολή newsletter κ.λ.π.) τότε τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται μέχρι την έγγραφη ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάκλησή της. Επιπλέον, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για όσο χρονικό διάστημα τον τηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Εφόσον απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να διατηρήσουμε αποθηκευμένα κάποια δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

• Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

• Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί υποχρέωσή μας από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τότε τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

 

10. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας στον δικτυακό τόπο μας, www.douklias.gr, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL security), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

 

11. Πολιτική Cookies

 

Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internet browser) βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπού μας.

Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών μας ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και βελτιστοποίησης.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

 

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπού μας, τη σωστή περιήγηση των χρηστών μας και την εύκολη σύνδεση και μετακίνηση στις επιμέρους σελίδες του. Επιπλέον, μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να αναλύουμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και πώς περιηγούνται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τη λειτουργία του e-shop μας και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά και υποβαθμίζεται η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη δεδομένου ότι ακόμη και βασικές λειτουργίες υπολειτουργούν.

2) Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστότοπού μας.

3) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο e-shop μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου.

4) Cookies διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών , ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

 

Έλεγχος και αποδοχή των cοοkies

 

Ο χρήστης κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο της επιχείρησης ενημερώνεται, την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν, με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, πως χρησιμοποιούνται cookies.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies θα πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή.

 

Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση συγκεκριμένων cookies

 

Η επιχείρησή μας εργάζεται προκειμένου να σας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση των cookies που εσείς προτιμάτε, αλλά, προς το παρόν, η δυνατότητα αυτή βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Ως ενδιάμεσο στάδιο, παρακάτω παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τις τοποθεσίες μας στο web και τη χρησιμότητά τους, καθώς και λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να απενεργοποιηθούν, όπου διατίθεται αυτή η δυνατότητα.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα cookies που χρησιμοποιούμε και οι λόγοι που το κάνουμε. Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται τακτικά, ωστόσο, εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ανακολουθία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Κατάλογος Cookies που χρησιμοποιούνται

 

Προέλευση                          Όνομα                Περιγραφή                  Χρονική Διάρκεια

www.douklias.gr               PHPSESSID            Αναγκαία                   Διάρκεια συνεδρίας

www.douklias.gr               cb-enabled               Αναγκαία                    1 ετος

                                                         (Aποθηκεύει την αποδοχή από

                                                        τον χρήστη της δήλωσης cookies

                                                          και δεν την εμφανίζει σε κάθε

                                                       επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο)

Google Analytics                  _ga                    Στατιστικών                   2 έτη

Google Analytics                  _gid                   Στατιστικών                   24 ώρες

Google Analytics                  _gat                   Στατιστικών                   1 λεπτό

 

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies;

 

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

1. επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet"

2. κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο"

3. επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

 

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

1. επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”

2. στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου"

3. κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies".

 

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

1. επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”

2. κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου".

 

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

1. επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές"

2. κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy"

3. βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

 

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0:

1. επιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις"

2. κάντε κλικ στο “Απόρρητο”.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενο του.

 

12. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους.

Η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων που δεν ανήκουν στη δική μας επιχείρηση. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

 

13. Τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Κάθε υποκείμενο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχείρηση με την επωνυμία « Ιωάννης Δουκλιάς» έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επιβεβαιώνετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με νόμιμο τρόπο. Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ζητάτε να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε επικοινωνώντας με την επιχείρησή μας είτε απευθείας μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρείτε στο e-shop μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντα σας ή ακόμα και άνευ αιτιολόγησης.

Σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κ.λ.π., το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση τους,

(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης τους,

(γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και που η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, fax: +302106475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : contact@dpa.gr, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: doukliasgiannis@yahoo.gr

τηλ: +302105761645

Θα λάβετε απάντηση σε τυχόν αίτημά σας δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση, εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

Κατ’ εξαίρεση:

• αν επιθυμείτε την διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων στο λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διόρθωση ή μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος.

• αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη λίστα αποστολής newsletter κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 23 Οκτωβρίου 2018.

Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αυτή θα κοινοποιείται με δημοσίευση στο πεδίο «Πολιτική Απορρήτου» στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.