ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Το e-shop Douklias Jewellery στηρίζει τους εθελοντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Μέσω εποχιακών bazaar που διοργανώνουμε με σκοπό μέρος των εσόδων να διατεθούν προς κοινωφελή σκοπό.