ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την διευκόλυνση σας

Επιστροφές

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αναιτιολόγητα εκτός αν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα.

Για να επιστραφεί το προϊόν θα πρέπει να ισχύουν υποχρεωτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο πέραν της δοκιμής, μέσα στη συσκευασία douklias.gr

2. Να έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από το douklias.gr.

3. Να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη και όλα τα λοιπά έγγραφα αγοράς( πχ εγγύηση, πιστοποιητικά κα)

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Επιπλέον, επιστροφές δεν γίνονται αποδεχτές εάν έχει γίνει ειδική παραγγελία του προϊόντος, ή έχουν τροποποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη/αγοραστή και εάν τα προϊόντα έχουν φθορές που προκλήθηκαν κατά το άνοιγμα τους, για τις οποίες η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη/αγοραστή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω το douklias.gr δε θα δεχθεί την επιστροφή. Όσον αφορά τα ρολόγια, μετά την παρέλευση των 14 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε αξιώσεις καθίστανται οι επίσημες αντιπροσωπίες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν, οι οποίες και καλύπτουν με την εγγύηση που συνοδεύει το ρολόι σας για κάθε μορφής πρόβλημα που προκύψει. Σε περίπτωση κράτησης προϊόντων από το πραγματικό μας κατάστημα με προκαταβολή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο με την ολοκλήρωση της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων.